Nghị định 58/2019/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Nghị định 58/2019/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Nghị đinh 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Số hiệu: 58/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2019 Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Ngày công báo: 10/07/2019 Số công báo: Từ số 547 đến số 548
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  • Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng lên 1.624.000 đồng.
  • Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ;đối với người có công với cách mạng bao gồm:

a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
  • Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
  • Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/58.2019.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 58/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment