Nghị định 60/2016/NĐ-CP  quy định đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Số hiệu: 60/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 12/07/2016 Số công báo: Từ số 473 đến số 474
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản, điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải, điều kiện cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại…

1. Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước

Tổ chức, cá nhân muốn hành nghề khoan nước dưới đất phải đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 60/NĐ-CP như sau:
– Có quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
– Đối với người đứng đầu hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề sẽ tùy vào quy mô của việc hành nghề khoan nước là nhỏ, vừa hay lớn mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.
– Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải có tính năng kỹ thuật phù hợp.
Ngoài ra, Nghị định số 60/2016 còn quy định điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước; đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức tham gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; người phụ trách kỹ thuật của đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước; đội ngũ cán bộ chuyên môn hoặc cá nhân tư vấn độc lập lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;…

2. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Theo đó, tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định 60 của Chính phủ, gồm:
– Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp;
– Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ;
– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã;
– Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.
Ngoài ra, khi thi công đề án thăm dò khoáng sản thì tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản gồm:
+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò;
+ Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản theo quy định;
+ Danh mục thiết bị, công cụ thi công công trình thăm dò khoáng sản;
+ Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản.
Nghị định 60 còn quy định điều kiện đối với chủ nhiệm, công nhân, thiết bị và công cụ thi công công trình thăm dò khoáng sản.

3. Điều kiện đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 60/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải; kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm và điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại.
Nghị định 60/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/60.2016.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 60/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment