Nghị định 65/2017/NĐ-CP về phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Nghị định 65/2017/NĐ-CP về phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Số hiệu: 65/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: 05/07/2017
Ngày công báo: 03/06/2017 Số công báo: Từ số 415 đến số 416
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định 65/2017/NĐ-CP quy định về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 65/2017/NĐ-CP quy định một số chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu có nguồn gốc thực vật, động vật.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 65/2017/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nuôi trồng, khai thác dược liệu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyên tắc áp dụng chính sách

  • Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư nuôi trồng, khai thác dược liệu đảm bao công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đối tượng được hưởng chính sách đặc thù phải sử dụng vốn đúng mục đích.
  • Tại thời điểm các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư dược liệu đủ điều kiện được hưởng chính sách với các mức ưu đãi, nội dung hỗ trợ khác nhau thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, nội dung hỗ trợ đầu tư cao nhất.
  • Bố trí nguồn vốn hỗ trợ theo quy định của chính sách và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 65/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/65.2017.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 65/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment