Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự , thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, , phục hồi di tích lịch sử -văn háo, danh lam-thắng cảnh

Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự , thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, , phục hồi di tích lịch sử -văn háo, danh lam-thắng cảnh

Số hiệu: 70/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/09/2012 Ngày hiệu lực: 15/11/2012
Ngày công báo: 30/09/2012 Số công báo: Từ số 615 đến số 616
Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/02/2019

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích).

Nghị định này áp dụng đối vi tổ chức, cá nhân Việt Nam khi tiến hành các hoạt động lập, phê duyệt, quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiệu lực thi hành của Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành định mức chi phí lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, lập thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

3. Các quy hoạch, dự án tu bổ di tích được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại quy hoạch, dự án, các ndung công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/70.2012.ND-CP.Asklaw-1.doc” text=”Download:Nghị định 70/2012/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment