Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

 

Số hiệu: 75/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2012 Ngày hiệu lực: 20/11/2012
Ngày công báo: 14/10/2012 Số công báo: Từ số 625 đến số 626
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết các điều sau đây của Luật khiếu nại:

  • Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước;
  • Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung;
  • Điều 23, Điều 24, Điều 26 về xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật;
  • Khoản 3 Điều 41 về công khai quyết định giải quyết khiếu nại;
  • Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật;
  • Chương V về tiếp công dân.

     Đối tượng áp dụng

     Nghị định 75/2012/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

     Hiệu lực thi hành

     Nghị định 75/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/75.2012.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 75/2012/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment