Nghị định 75/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định 75/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Số hiệu 75/2019/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 26/09/2019 Ngày có tình trạng 01/12/2019
Ngày công báo Đang cập nhật Hiệu lực Chưa có hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 75/2019/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác.

2. Hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm:

a) Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;

b) Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

c) Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế;

d) Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh;

đ) Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh hanh khác.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọchung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/75.2019.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 75/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment