Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang.

Số hiệu: 76/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/09/2009 Ngày hiệu lực: 01/11/2009
Ngày công báo: 25/09/2009 Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu chung; các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế độ trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Nghị định 76/2009/NĐ-CP áp dụng đối với các đối tượng sau:

  • Các chức danh lãnh đạo của Nhà nước và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát
  • Các chức danh do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
  • Công chức trong các cơ quan nhà nước quy định tại Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP
  • Công chức dự bị quy định tại Điều 2 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP
  • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
  • Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam
  • Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn  quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP
  • Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/76.2009.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 76/2009/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment