Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

Số hiệu: 80/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: 20/08/2014 Số công báo: Từ số 775 đến số 776
Tình trạng: Còn hiệu lực

Điểm mới về thu phí thoát nước thải sinh hoạt

Ngày 06/08 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung, theo đó:Từ ngày 01/01/2015, hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước theo Nghị định này thì sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Đối với địa phương đang thực hiện thu phí thoát nước có lộ trình điều chỉnh theo Nghị định 88/2007/NĐ-CP thì sẽ tiếp tục thực hiện đến lần điều chỉnh tiếp theo sẽ thực hiện theo quy định tại NĐ này.

Ngoài ra để khuyến khích phát triển, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được hỗ trợ:
– Ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
– Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách địa phương;
– Ưu đãi, hỗ trợ khác.

Nội dung này được quy định trong Nghị định 80/2014/NĐ-CP và thay thế Nghị định 88.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

– Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

– Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/80.2014.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 80/2014/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment