Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về khuyến nông

Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về khuyến nông

Số hiệu: 83/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/05/2018 Ngày hiệu lực: 10/07/2018
Ngày công báo: 08/06/2018 Số công báo: Từ số 685 đến số 686
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  • Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ.

  • Đối tượng áp dụng

Nghị định 83/2018/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam.

  • Các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp liên quan đến các chương trình, dự án, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết thì tuân theo chương trình, dự án, điều ước quốc tế đó.

Mục tiêu của khuyến nông

  • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông.
  • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường.
  • Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 83/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/83.2018.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 83/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment