Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Số hiệu 85/2016/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 01/07/2016 Ngày ký 01/07/2016
Ngày công báo 02/08/2016 Hiệu lực Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 85/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi Tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan khác áp dụng các quy định tại Nghị định này để bảo vệ hệ thống thông tin.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/85.2016.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 85/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

“Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

Give a Comment