Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 95/2013/NĐ-CP

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 95/2013/NĐ-CP

Số hiệu 88/2015/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 07/10/2015 Ngày có hiệu lực 25/11/2015
Ngày công báo 18/10/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khc phục hậu quả, thm quyn xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo him xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật trên áp dụng đối với những đối tượng sau:

  • Người sử dụng lao động
  • Người lao động
  • Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi về: hợp đồng lao động; tiền lương; tai nạn lao động; công đoàn… có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2015.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/88.2015.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 88/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment