Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP

 

Số hiệu: 88/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Ngày công báo: 08/08/2017 Số công báo: Từ số 575 đến số 576
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

     Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

     Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điều sau của Nghị định 56/2015/NĐ-CP:

  • Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5
  • Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 24
  • Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26
  • Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 27
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 29

     Hiệu lực thi hành

Nghị định 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

     Trách nhiệm thi hành

     Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/88.2017.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 88/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment