Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2010/NĐ-CP

 

Số hiệu: 93/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2010 Ngày hiệu lực: 22/10/2010
Ngày công báo: 12/09/2010 Số công báo: Từ số 540 đến số 541
Tình trạng: Còn hiệu lực


Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đối tượng áp dụng: Nghị định 93/2010/NĐ-CP áp dụng đối với:

  • Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
  • Cơ quan quản lý công chức, bao gồm:

– Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội;

– Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

– Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2010.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/93.2010.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 93/2010/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment