Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lao động, BHXH

Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lao động, BHXH

Số hiệu 95/2013/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 22/08/2013 Ngày có hiệu lực 10/10/2013
Ngày công báo 06/09/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khc phục hậu quả, thm quyn xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo him xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật trên áp dụng đối với những đối tượng sau:

  • Người sử dụng lao động
  • Người lao động
  • Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.

2. Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/95.2013.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 95/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment