Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Số hiệu: 95/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 18/08/2016 Số công báo: Từ số 867 đến số 868
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê với các quy định về hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhà nước. 

1. Quy định chung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

So với quy định trước đây thì Nghị định số 95/2016 đã bổ sung cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê vào các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
Về các biện pháp khắc phục hậu quả thì Nghị định 95 thêm một số biện pháp sau: Buộc cải chính nguồn thông tin thống kê đã trích dẫn, phổ biến, đăng tải; buộc cải chính thông tin thống kê sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã phổ biến; buộc đính chính những thông tin thống kê đã phổ biến, đăng tải, ghi trên các ấn phẩm sai sự thật.

2. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

So với Nghị định 79/2013 thì Nghị định số 95 năm 2016 có nhiều thay đổi về hành vi và mức xử phạt như sau:
+ Nghị định 95/2016 quy định phạt tiền từ 7 đến 10 triệu đồng đối với hành vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu, thông tin chưa công bố; Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng khi sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính không vì mục đích thống kê, cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu.
+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đối với hành vi: Trích dẫn không ghi rõ hoặc không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm;
Phạt từ 3 đến 20 triệu đối với hành vi làm sai lệch các thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp đã được công bố để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.
+ Đối với hành vi để hư hỏng phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa thông tin thống kê trong thời hạn lưu trữ, nhưng còn khả năng phục hồi thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 đến 1 triệu.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 95/CP bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; theo đó, Chủ tịch xã có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 3 triệu. Ngoài ra, Nghị định còn quy định chi tiết hơn về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành khác.
Nghị định 95/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Phạm vi điều chỉnh

– Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhà nước.

– Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về điều tra thống kê;

b) Vi phạm các quy định về báo cáo thống kê;

c) Vi phạm các quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê;

d) Vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê;

đ) Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê.

Đối tượng bị xử phạt hành chính:

1. Cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê.

2. Cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

3. Cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê.

4. Cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê.

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Không áp dụng quy định tại Điều 13 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/95.2016.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 95/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment