Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 08/07/2006 Ngày hiệu lực: 06/08/2006
Ngày công báo: 22/07/2006 Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Tình trạng: Còn hiệu lực

Ngày 08 tháng 07 năm 2006 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Đối tượng áp dụng Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP:

Người lao động, người sử dụng lao động và một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiệu lực thi hành Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP:

  1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

  1. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về bồi thường, thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó.
  2. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01-01-2006 (ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 1995 và hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao để giải quyết.
  3. Đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà trong đó có quyết định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn trong Nghị quyết này, thì không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có căn cứ khác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/03_2006_NQ-HDTP_13136.doc” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment