Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Luật Phá sản

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Luật Phá sản

Số hiệu: 03/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: 16/09/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật phá sản, bao gồm: tài sản, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài; vụ việc phá sản có tính chất phức tạp; tham khảo quyết định giải quyết phá sản; biện pháp khẩn cấp tạm thời; phá sản tổ chức tín dụng.

1. Về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài

– Theo Nghị quyết số 03/2016 thì tài sản ở nước ngoài là tài sản theo Bộ luật dân sự ở ngoài lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
– Người tham gia ở nước ngoài gồm: Cá nhân không mặt tại Việt Nam; pháp nhân không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc không có người đại diện theo quy định của pháp luật tại Việt Nam vào thời điểm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Vụ việc phá sản có tính chất phức tạp

Nghị quyết 03/NQ-HĐTP hướng dẫn vụ việc phá sản có tính chất phức tạp là vụ việc không thuộc các trường hợp tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản và thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có từ trên 300 lao động trở lên hoặc có vốn điều lệ từ trên 100 tỷ đồng trở lên;
+ Là tổ chức tín dụng; doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;
+ Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Có khoản nợ được Nhà nước đảm bảo hoặc liên quan đến việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận với nước ngoài;
+ Có giao dịch bị yêu cầu tuyên bố là vô hiệu.

3. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Nghị quyết 03/2016 hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó:
+ Quyết định cho bán đối với những hàng hóa nếu không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng, không bán được hoặc hết thời hạn sử dụng theo quy định;
+ Quyết định cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác khi hoa màu ở thời kỳ thu hoạch; sản phẩm, hàng hóa khác không bảo quản được lâu;
+ Kê biên tài sản nếu có căn cứ có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc tài sản có khả năng bị mất mát hoặc mất giá trị;
+ Quyết định phong tỏa tài khoản khi có tài khoản;
+ Quyết định phong tỏa tài sản khi có tài sản được gửi giữ;
+ Quyết định niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan khi cần thiết;
+ Quyết định cấm thay đổi hiện trạng tài sản khi có căn cứ cho thấy có hành vi tháo gỡ, lắp ghép hoặc hành vi khác làm giảm sút hoặc mất giá trị tài sản;
+ Và các biện pháp khác theo Nghị quyết 03.

4. Quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản

Theo Nghị quyết số 03, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản thì Thẩm pháp phải tiến hành các việc sau trước khi ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản:
+ Kiểm tra lại việc lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản;
+ Kiểm tra việc hoàn trả khoản vay đặc biệt theo quy định.
Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP có hiệu lực ngày 16/9/2016.

 Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định tại Điều 8, khoản 14 Điều 9, Điều 70 và Điều 104 của Luật phá sản.

Về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản

1. Tài sản ở nước ngoài là tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật dân sự ở ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài gồm:

a) Cá nhân không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Pháp nhân không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc không có người đại diện theo quy định của pháp luật tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/03.2016.NQQ-HĐTP.Asklaw.docx” text=”Download:Nghị quuyeets 03/2016/NQ-HĐTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment