Nghị quyết 04/2016/NQ- HĐTP hướng dẫn một số điều của BLTTDS, LTTHC

Nghị quyết 04/2016/NQ- HĐTP hướng dẫn một số điều của BLTTDS, LTTHC

Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng khác với Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

1. Quy định chung

– Theo Nghị quyết số 04/2016, để thực hiện các giao dịch điện tử với Tòa án thì người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải có địa chỉ thư điện tử, chữ ký điện tử, đăng ký giao dịch thành công theo quy định và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

– Các thông điệp dữ liệu điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử với Tòa án phải được định dạng theo quy định về giao dịch điện tử. Nghị quyết 04/HĐTP quy định các thông điệp dữ liệu điện tử phải được ký bằng chữ ký điện tử theo quy định.

– Giao dịch điện tử với Tòa án của người khởi kiện, người tham gia tố tụng có thể được thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, không kể thời gian nghĩ lễ, tết. Ngày gửi dữ liệu được xác định theo ngày mà Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhận được dữ liệu.

– Trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử, nếu xảy ra các sự cố do lỗi hệ thống hoặc tại Cổng thông tin điện tử thì tuân theo các hướng dẫn của Nghị quyết 04/2016.

2. Thủ tục đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin, ngừng giao dịch điện tử với Tòa án

– Nghị quyết 04/NQ-HĐTP hướng dẫn thủ tục đăng ký, thay đổi bổ sung thông tin và ngừng giao dịch điện tử với Tòa án của người khởi kiện, người tham gia tố tụng. Tòa án phải có thông báo xác nhận về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đối với các yêu cầu trên.

– Với trường hợp nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo thì người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Tòa án. Tài khoản thực hiện giao dịch hết hiệu lực sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành bản án, quyết định xét xử.

3. Giao dịch điện tử trong gửi và nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ

– Theo Nghị quyết số 04, việc gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ được thực hiện tại Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Sau khi nhận được đơn, Tòa án phải in ra giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện.

– Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cũng được thực hiện tương tự tại Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Cụ thể việc thực hiện giao dịch được hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2016/HĐTP.

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử có hiệu lực ngày 15/02/2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/04.2016.NQ-HĐTP.docx” text=”Download: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment