Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Số hiệu: 103/2015/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: 25/11/2015
Ngày công báo: 29/12/2015 Số công báo: Từ số 1255 đến số 1256
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; … được ban hành ngày 25/11/2015.Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 có hiệu lực:

–  Đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01/7/2016, nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới giải quyết theo thủ tục sơ thẩm thì áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự để giải quyết;

– Theo Nghị quyết số 103 năm 2015, đối với những vụ việc đã được Tòa án giải quyết theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 01/7/2016, nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới giải quyết theo thủ tục phúc thẩm thì áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự;

– Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 01/7/2016 nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Bộ luật TTDS;

– Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01/7/2016 mà kể từ ngày 01/7/2016 người có thẩm quyền kháng nghị mới kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo Bộ luật tố tụng dân sự;

– Nghị quyết 103/2015 quy định đối với những vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01/7/2016 thì Tòa án đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết;

– Đối với các tranh chấp, yêu cầu phát sinh trước ngày 01/01/2017 thì áp dụng quy định về thời hiệu tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 đã được sửa đổi theo Luật số 65/2011/QH12.

Nghị quyết 103 có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/103.2015.QH13.Asklaw.docx” text=”Download:Nghị quyết 103/2015/QH13″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment