Nghị Quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm , thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

Nghị Quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm , thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/NQ326_UBTVQH14.docx” text=”Download: nghị uyết 326/2016/UBTVQH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment