Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 Quy định về tiếp công dân

Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 Quy định về tiếp công dân

Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 Quy định chi tiết về Hoạt động tiếp công dân của Các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc Bội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Số hiệu: 759/2014/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Ủy ban thường vụ quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/05/2014 Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Ngày công báo: 07/06/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Trách nhiệm tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân

  • Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
  • Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nơi tiếp công dân

1. Các cơ quan của Quốc hội tiếp công dân tại nơi tiếp công dân sau đây:

  • a) Địa điểm tiếp công dân của Quốc hội.
  • Địa điểm tiếp công dân của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội bố trí tại địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm hoạt động bình thường của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  • b) Nơi tiếp công dân khác do các cơ quan của Quốc hội lựa chọn khi cần thiết.

2. Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân tại nơi tiếp công dân sau đây:

  • a) Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh) nơi đại biểu Quốc hội ứng cử;
  • b) Nơi tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí.

Trường hợp Đại biểu Quốc hội chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì thực hiện việc tiếp công dân ở nơi chuyển đến.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/759-2014-UBTVQH13_-Asklaw.docx” text=”Download: Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 tiếp công dân của cơ quan thuộc Quốc hội Hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment