Nghỉ sinh trùng thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương ngày lễ không?

Em muốn hỏi trong thời gian em nghỉ đẻ 6 tháng vào đúng khoảng thời gian nghỉ lễ tết. Công ty có bố trí cho người lao động nghỉ lễ 5 ngày và nghỉ cắt phép năm 2018 là 3 ngày. Vì đó là thời gian em đang nghỉ 6 tháng hưởng bảo hiểm xã hội, vậy em có được nhận tiền nghỉ lễ 5 ngày và có bị trừ 3 công phép năm không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Hỏi đáp pháp luật, xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Giải quyết vấn đề:

Ở Việt Nam, những ngày nghỉ lễ, tết truyền thống được coi là thời gian nghỉ ngơi quan trọng trong năm thể hiện sự tôn trọng phong tục, tập quán và ngày lễ trọng đại của đất nước. Theo quy định của pháp luật những ngày nghỉ ngày người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì người lao động sẽ không được hưởng chế độ này. Theo thông tin mà bạn cung cấp, hiện nay bạn đang hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian này có thời gian nghỉ lễ nên để biết bạn có được hưởng lương những ngày này hay không thì căn cứ vào những quy định như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động, trong số dịp đặc biệt người lao động có quyền được hưởng những ngày nghỉ có lương và căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định về ngày nghỉ lễ tết của người lao động như sau:

“Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp”.

Như vậy theo quy định của pháp luật người lao động được nghỉ làm việc trong ngày lễ sẽ hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết. Nhưng theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Đối với trường hợp người lao động đang hưởng chế độ thai sản thì căn cứ Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

Theo đó theo quy định của pháp luật thời gian hưởng chế độ thai sản của bạn tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, do đó khi bạn đang hưởng chế độ thai sản và những ngày nghỉ lễ tết trong thời gian nghỉ thai sản bạn sẽ không được nghỉ bù và không được công ty chi trả nguyên lương trong những ngày này.

Give a Comment