QĐ 319/QĐ-BXD về quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin bộ xây dựng

QĐ 319/QĐ-BXD về quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin bộ xây dựng

Số hiệu: 319/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/03/2011 Ngày hiệu lực: 25/03/2011
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định 319/QĐ-BXD quy định việc sử dụng, quản lý khai thác, bảo vệ an toàn, an ninh mạng thông tin của Bộ Xây dựng.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan này được quyền khai thác, sử dụng tài nguyên trên mạng thông tin của Bộ Xây dựng.

Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo trách nhiệm, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trách nhiệm thi hành

– Trung tâm Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

– Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Thông tin kiểm tra việc chấp hành Quy chế này.

– Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành tại đơn vị theo đúng các quy định của Quy chế này.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/319.QD-BXD.Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 319/QĐ-BXD” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment