Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Đây là quyết định mới nhất được thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành vào ngày 15/05 vừa qua.

Số/Ký hiệu 16/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/05/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Xem thêm: mua bán bất động sản

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Chính phủ siết chắt các quy định và nêu rõ ràng nội dung quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia về danh mục chi tiết; tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán NSNN; mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng; bảo quản; sử dụng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; kho DTQG; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước và báo cáo thống kê. Cũng như quy định rõ ràng về nguyên tắc quản lý.

Việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải đảm bảo nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.

Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh; tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hàng năm theo quy định.

Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng thủ tục nhập xuất theo quy định của pháp luật; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, đối tượng, địa điểm quy định; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo quản hiện hành.

4 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Quy chế cũng nêu rõ 4 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia nêu rõ tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

1- Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

2- Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia.

3- Căn cứ quy hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn kho được quy định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

4- Đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, doanh nghiệp thì phải phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hoidapphapluat.net

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia:

[embeddoc url=”http://hoidapphapluat.co/wp-content/uploads/2020/05/Quy-chế-quản-lý-xăng-dầu-dự-trữ-quốc-gia.pdf” viewer=”google” ]

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/

 

Give a Comment