Quyết định 1158/QĐ-NHNN 2018 về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 1158/QĐ-NHNN 2018 về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

QUYẾT ĐỊNH 1158/QĐ-NHNN NĂM 2018 VỀ TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH

Số hiệu: 1158/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 29/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/06/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới đối với TCTD từ tháng 6/2018

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới được áp dụng từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 6/2018 cho các TCTD cụ thể như sau:

– Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô: 0% đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ;

– Ngân hàng chính sách: theo quy định của Chính phủ;

– Ngân hàng Agribank và Ngân hàng hợp tác xã: áp dụng tương ứng với từng loại tiền gửi, cụ thể là:

+ Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc;

+ Tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc;

+ Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 7% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc;

+ Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 5% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Quyết định 1158/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 6/2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/1158.QD-NHNN.Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 1158/QĐ-NHNN 2018″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment