Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB bãi bỏ TT 04/2015/TT-BNNPTNT

Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB bãi bỏ TT 04/2015/TT-BNNPTNT

QUYẾT ĐỊNH 1786/QĐ-BNN-CB NĂM 2015 BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ 04/2015/TT-BNNPTNT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Thuộc tính QUYẾT ĐỊNH 1786/QĐ-BNN-CB
Số hiệu: 1786/QĐ-BNN-CB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/05/2015 Ngày hiệu lực: 18/05/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Điều 1. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản như sau:

1. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 32.

2. Bãi bỏ đoạn “hoặc Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này” trong khoản 2 Điều 32.

3. Bãi bỏ Phụ lục 3 Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/1786.BNN_.docx” text=”Download:Quyết định 1786/QĐ-BNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment