Quyết Định 18/2019/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất tại HCM

Quyết Định 18/2019/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất tại HCM

 

Số hiệu  : 18/2019/QĐ-UBND Loại văn bản Quyết định
Nơi ban hành  : Thành phố Hồ Chí Minh Người ký Võ Văn Hoan
Ngày ban hành  : 01/08/2019 Ngày hiệu lực 12/08/2019
Ngày công báo : 01/08/2019 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, cụ thể: 

  • Đất thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần mà thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng;
  • Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh TM, DV, BĐS, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên;
  • Giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (trừ thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh TM, DV, BĐS);
  • Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại K2, K3 Đ101, K4 Đ102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017.

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018 của UBNDTP quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Tp.HCM.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/18.2019.QD-UBND.AskLaw.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment