Quyết Định 1898/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Quyết Định 1898/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Số hiệu: 1898/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết Định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính Phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hiệu lực: 28/11/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quyết Định 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Mục tiêu của Đề án:

  • 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;
  • Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới;
  • 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi;
  • Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách;
  • 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Hiệu lực thi hành Quyết Định 1898/QĐ-TTg:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/1898_QD-TTg.doc” text=”Download: Quyết Định 1898/QĐ-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment