Quyết định 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về diện tích tách thửa

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về diện tích tách thửa

Số hiệu 23/2014/QĐ-UBND Loại văn bản Quyết định
Nơi ban hành Tỉnh Nam Định Người ký Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành 10/10/2014 Ngày hiệu lực 20/10/2014
Ngày công báo 10/10/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản: Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nam Định ban hành, quy định về hạn mức tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất phi nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Quyết định này được ban hành dựa trên quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Xét đề nghị tại Tờ trình số 1790/TTr-STNMT ngày 16/9/2014 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc ban hành Quyết định Quy định diện tích đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về hợp thửa, tách thửa đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
  2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở (gọi tắt là người sử dụng đất) có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Dưới đây là nội dung văn bản Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định, quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Bấm vào link để tải văn bản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/23.2014.QD_.UBND_.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment