Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Số hiệu: 50/2018/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: 30/01/2019
Ngày công báo: 27/12/2018 Số công báo: Từ số 1155 đến số 1156
Tình trạng: Còn hiệu lực

04 tiêu chí xác định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Ngày 13/12/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.Theo đó, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực phải đáp ứng 04 tiêu chí sau đây:

– Thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam;

– Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động, phát huy hiệu quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của đất nước và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu;

– Có năng suất và hiệu quả sản xuất cao, có khả năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao;

– Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh với đối tượng thủy sản của quốc gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu USD/năm.

Quyết định 50/2018 đồng thời quy định Danh mục đối tượng thủy sản nuôi chủ lực bao gồm: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra.

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2019.

 Phạm vđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

-Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 38 Luật Thủy sản, quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

-Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trên lãnh thổ Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/50.2018.QD-TTg.asklaw.doc” text=”Download: quyết định 50/2018/qđ-ttg” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment