Quyết định 59/2015/QĐ-TTg chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016-2010

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016-2010

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 59/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2016
Ngày công báo: 04/12/2015 Số công báo: Từ số 1165 đến số 1166
Tình trạng: Còn hiệu lực

Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

– Quyết định 59 quy định tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản chuẩn nghèo ở Việt Nam như sau:

+ Các dịch vụ xã hội cơ bản: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;

+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chuẩn nghèo đa chiều: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Hiệu lực thi hành quyết định 59/2015/QĐ-TTg

1. Quyết định này có hiệu lực thhành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/59.2015.QD_.TTg_.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment