Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không?

Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không? - Hình 1
Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không?

Câu hỏi: Anh Nguyễn Văn A lập facebook cá nhân kinh doanh mặt hàng điện thoại Iphone tất cả các đời như Iphone 5, Iphone 6, Iphone 7, Iphone 8, Iphone X, Iphone 11…. Facebook của anh Nguyễn Văn A là sàn giao dịch thương mại điện tử không? Anh Nguyễn Văn A có phải thực hiện đầy đủ các giấy phép kinh doanh liên quan đến đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử không? Tại sao?

Trả lời: 

Facebook của anh Nguyễn Văn A không là sàn giao dịch thương mại điện tử. Anh Nguyễn Văn A không phải thực hiện đầy đủ các giấy phép kinh doanh liên quan đến việc đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử

Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không? - Hình 2
Kinh doanh facebook cá nhân

Vì Theo khoản 8, Điều 2, Chương 1, của Luật giao dịch điện tử 2005

Trang web thương mại điện tử (sau đây gọi là trang web) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, từ hiển thị và giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ đến cam kết hợp đồng , cung cấp dịch vụ, thanh toán và dịch vụ hậu mãi.

Theo khoản 9, Điều 2, Chương 1, của Luật giao dịch điện tử 2005

Sàn giao dịch thương mại điện tử là một trang web thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân không phải là chủ sở hữu trang web có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình mua và bán hàng hóa và dịch vụ trên trang web đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các trang web giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Nói cách khác sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó (là các trang rao vặt, mua bán …). Hay nói cách khác, sàn giao dịch thương mại điện tử là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trực tuyến của nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau trên cùng một website.

Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không? - Hình 3
Kinh doanh facebook cá nhân – sàn giao dịch thương mại điện tử

Theo Khoản 1, Điều 55, Nghị định 52 / 2013 / NĐ – CP và khoản 1, điều 35, Nghị định 52 / 2013 / NĐ – CP

Điều 55. Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Và theo khoản 1, điều 35, Nghị định 52 / 2013 / NĐ – CP

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó

==> Anh Nguyễn Văn A kinh doanh trên nền tảng Facebook cá nhân, anh Nguyễn Văn A không lập ra website Facebook và không tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương, nên Facebook của anh Nguyễn Văn A không thể là sàn giao dịch thương mại điện tử. Facebook của anh Nguyễn Văn A không là sàn giao dịch thương mại điện tử và anh Nguyễn Văn A không cần đăng kí các đầy đủ các giấy phép kinh doanh liên quan đến đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử.

Kinh doanh facebook cá nhân có là sàn giao dịch thương mại điện tử không? - Hình 4
Kinh doanh facebook cá nhân và sàn giao dịch thương mại điện tử

Give a Comment