Thẻ: Bồi thường thiệt hại

Cháy chung cư, ai bồi thường?

Câu hỏi Vừa qua, xảy ra vụ cháy một chung cư ở quận 8. Ngoài thiệt hại về người thì tài sản của người dân …