Thẻ: Tư vấn luật hình sự

Thời hạn giải quyết tố cáo

Câu hỏi: Con tôi bị người ta hành hung, tỷ lệ thương tật là 45%. Cách đây 2 tuần tôi có nộp giấy chứng thương lên …