Thẻ: Xử phạt hành chính

Tảo hôn bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Tôi đã tổ chức đám cưới cho con trai hiện nay 21 tuổi với một người 16 tuổi, có sự đồng ý của …