Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học , trung học cơ sở do bộ trường bộ giáo dục ban hành

Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học , trung học cơ sở do bộ trường bộ giáo dục ban hành

Số hiệu: 01/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 13/01/2017 Ngày hiệu lực: 01/03/2017
Ngày công báo: 07/02/2017 Số công báo: Từ số 125 đến số 126
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 13/01/2017.– Theo Thông tư số 01/2017, việc giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở được lồng ghép qua các bài học trong chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động ngoại khóa như tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang hoặc hoạt động trại hè, đọc sách, thi kể chuyện.

– Thông tư 01/BGDĐT hướng dẫn việc giáo dục quốc phòng an ninh đối với cấp tiểu học được lồng ghép qua các môn học như Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý.

– Đối với cấp trung học cơ sở, Thông tư 01/2017 hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh lồng ghép qua các môn học như Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật.

– Việc lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng an ninh vào chương trình học tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT nhằm xây dựng, phát triển tư duy, kỹ năng sống nhân cách con người Việt Nam. Đề cao tinh thần yêu nước, sự tự tôn và niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở có hiệu lực ngày 01/3/2017.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

– Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

– Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/01.2017.TT-BGDĐT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment