Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi bổ sung thông tư 07/2013/TT-TTCP

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi bổ sung thông tư 07/2013/TT-TTCP

 

Số hiệu: 02/2016/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Phan Văn Sáu
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Ngày công báo: 08/11/2016 Số công báo: Từ số 1169 đến số 1170
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phm vi điều chỉnh

     Thông tư 02/2016/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

     Đối tượng áp dụng  

      Thông tư 02/2016/TT-TTCP áp dụng với các đối tượng sau:

  • Cơ quan hành chính nhà nước, người giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thuộc cơ quan hành chính nhà nước.
  • Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước.

     Nguyên tắc giải quyết khiếu nại

     Việc giải quyết khiếu nại phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

     Hiệu lực thi hành:

     Thông tư 02/2016/TT-TTCP có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.

     Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/02.2016.TT-TTCP.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 02/2016/TT-TTCP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment