Thông tư 02/2018/TT-BKHCN về Hoạt động Chuyển giao công nghệ

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN về Hoạt động Chuyển giao công nghệ

Số hiệu: 02/2018/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 25/06/2018 Số công báo: Từ số 737 đến số 738
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 02/2018/TT-BKHCN: 

Thông tư này hướng dẫn khoản 3 Điều 28, khoản 5 Điều 29, khoản 7 Điều 30 và khoản 4 Điều 33 của Luật Chuyển giao công nghệ về chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và một số mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

Mẫu Đơn đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng:

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;
  • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/02.2018.TT-BKHCN.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 02/2018/TT-BKHCN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment