Thông tư 03/2018/TT-BNG hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành ngoại giao

Thông tư 03/2018/TT-BNG hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành ngoại giao

Thông tư 03/2018/TT-BNG hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Ngoại giao

Số hiệu: 03/2018/TT-BNG Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 01/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/11/2018
Ngày công báo: 12/11/2018 Số công báo: Từ số 1033 đến số 1034
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt Thông tư 03/2018/TT-BNG.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tổ chức và triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao, bao gồm: tổ chức phong trào thi đua; các danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; tuyến trình và thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định và trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng khoa học; Quỹ Thi đua – Khen thưởng; công tác báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng.

Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông tư này.

 Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/03_2018_TT-BNG_Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 03/2018/TT-BNG hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngoại giao” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment