Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH về trợ cấp với người lao động bị TNLĐ

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH về trợ cấp với người lao động bị TNLĐ

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Số hiệu: 04/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 02/02/2015 Ngày hiệu lực: 20/03/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     Đối tượng áp dụng

  • Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có sử dụng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động), bao gồm:

– Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

– Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

– Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

– Hợp tác xã;

– Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Các tổ chức, cá nhân khác có sử dụng lao động.

  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động (sau đây gọi chung là người lao động).
  • Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân được áp dụng các chế độ như đối với người lao động quy định tại Thông tư này, trừ trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/04.2015.TT-BLĐTBXH.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment