Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Số hiệu: 05/2018/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Ngày công báo: 29/12/2018 Số công báo: Từ số 1161 đến số 1162
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống).

Báo cáo đánh giá E-HSDT

  • Hệ thống tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá.
  • Ngoài các nội dung về kết quả đánh giá E-HSDT, trong báo cáo đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia phải nêu rõ các nội dung sau đây:

– Trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chuyên gia theo đúng phân công công việc tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

– Cách xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác.

– Ý kiến bảo lưu (nếu có).

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lập báo cáo đánh giá E-HSDT đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/05.2018.TT-BKHĐT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment