Thông tư 06/2016/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Thông tư 06/2016/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Số hiệu: 06/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 10/07/2016 Số công báo: Từ số 465 đến số 466
Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày 16/5/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2016/TT-BTNMT hướng dẫn khoản 3 Điều 22 Luật khí tượng thủy văn về quy định các loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

1. Thời hạn cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư 06/2016/BTNMT quy định có các loại thời hạn dự báo, cảnh báo sau đây: Thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết, Thời hạn dự báo, cảnh báo thủy văn, Thời hạn dự báo, cảnh báo hải văn, Thời hạn dự báo khí hậu, Thời hạn dự báo nguồn nước.

Trong đó, các loại thời hạn dự báo theo Thông tư 06/2016 được chia thành thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn, thời hạn vừa, thời hạn dài, thời hạn mùa hoặc thời hạn năm. Ở mỗi loại thời hạn thì có quy định mức thời gian dự báo theo giờ, ngày hoặc theo tháng, theo năm. Điển hình như thời hạn dự báo khí hậu chia thành:

– Thời hạn ngắn: dự báo đến 01 năm.

– Thời hạn vừa: dự báo từ trên 01 năm đến 10 năm.

– Thời hạn dài: dự báo từ trên 10 năm đến 100 năm.

2. Các loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

– Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết cũng được chia thành các bản tin có thời hạn cực ngắn, ngắn, vừa, dài…, Thông tư số 06/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định có các loại bản tin như sau:

+ Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết: Gồm các loại như bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn ngắn (trong đó có bản tin phân tích xu thế thời tiết, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển), bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài và thời hạn mùa.

+ Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn theo Thông tư 06/2016/BTNMT gồm có các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn, thời hạn vừa (trong đó có bản tin phân tích xu thế thủy văn, bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn), thời hạn dài và thời hạn mùa.

– Ngoài ra, Thông tư số 06 của Bộ TN&MT còn có quy định các bản tin như bản tin dự báo, cảnh báo hải văn, bản tin dự báo khí hậu, bản tin dự báo nguồn nước, bản tin dự báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng, bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tùy vào tính chất mà các bản tin cũng được chia thành các bản tin thời hạn cực ngắn, ngắn, vừa, dài hay năm. Riêng hai bản tin theo chuyên đề và theo điều ước quốc tế thì có những quy định riêng và không chia theo thời hạn.

Thông tư 06/2016/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Phạm vi điều chỉnh

-Thông tư này quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 22 Luật khí tượng thủy văn 

– Thông tư này không áp dụng đối với các hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn. Việc dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg  ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/06.2016.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 06/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment