Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về cung cấp thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về cung cấp thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

 
Số hiệu: 06/2017/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Ngày công báo: 01/01/2018 Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT

Thông tư này quy định chi tiết việc:

  • Cung cấp thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật đấu thầu;
  • Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm.

Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu, bao gồm:

  • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91;
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 (gọi tắt là đơn vị quản lý về đấu thầu);
  • Người có thẩm quyền;
  • Chủ đầu tư;
  • Bên mời thầu.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/06.2017.TT-BKHĐT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment