Thông tư 08/2013/TT-BNV về nâng bậc lương thường xuyên

Thông tư 08/2013/TT-BNV về nâng bậc lương thường xuyên

Số hiệu 08/2013/TT-BNV Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Nội vụ Người ký Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành 31/07/2013 Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Ngày công báo 31/08/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV

a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

  • Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính
  • Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ 
  • Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

b) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

c) Những người làm việc theo chế độ hp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Văn bản pháp luật này này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/08.2013.TT-BNV.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 08/2013/TT-BNV ” viewer=”microsoft” ]

“Trên đây là toàn văn của thông tư 08/2013/TT-BNV về hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn. Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Tư vấn trực tiếp tại Văn Phòng: Số 17 Tố Hữu, Tòa nhà Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

 

Give a Comment