Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT về định mức cho hoạt động quy hoạch

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT về định mức cho hoạt động quy hoạch

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành 

Số hiệu: 08/2019/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Ngày công báo: 14/06/2019 Số công báo: Từ số 477 đến số 478
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

  • Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết về định mức cho hoạt động quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công theo điểm đ Khoản 3 Điều 55 của Luật Quy hoạch.
  • Định mức cho hoạt động quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
  • Định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.
  • Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được chọn áp dụng quy định của Thông tư này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Thông tư này.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/08.2019.TT-BKHĐT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment