Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ, nội dung, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ, nội dung, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em

Số hiệu: 09/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/10/2017
Ngày công báo: 02/09/2017 Số công báo: Từ số 649 đến số 650
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 09/2017/TT-BTTTT

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 46 Luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Giải thích từ ngữ

  • Thông tin dành cho trẻ em là các nội dung được sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản dành cho đối tượng thụ hưởng trực tiếp là trẻ em.
  • Thông tin không phù hợp với trẻ em là thông tin có nội dung không phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em, có nguy cơ tác động không tốt đến nhận thức, sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ em.

Điều khoản thi hành

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/09.2017.TT-BTTTT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 09/2017/TT-BTTTT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment