Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo

Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo

Số hiệu 10/2013/TT-BVHTTDL Loại văn bản Thông
Nơi ban hành Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành 06/12/2013 Ngày có hiệu lực 01/02/2014
Ngày công báo 30/12/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ 10/2013/TT-BVHTTDL

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo về tài liệu hợp pháp, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

2. Các quy định về hoạt động quảng cáo trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:

a) Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 1);

b) Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 2);

c) Giấy tiếp nhận (Mẫu số 3);

d) Sổ tiếp nhận Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 4);

đ) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn (Mẫu số 5);

e) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 6);

g) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 7);

h) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 8);

i) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 9);

k) Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (Mẫu số 10).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/10.2013.TT-BVHTTDL.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment