Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số hiệu: 10/2015/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 26/10/2015 Ngày hiệu lực: 10/12/2015
Ngày công báo: 12/11/2015 Số công báo: Từ số 1115 đến số 1116
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức tham gia lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đối tượng khác có liên quan.

Quy định chuyển tiếp

Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày 10/12/2015 thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đó. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà cần điều chỉnh, bổ sung nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó thì việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Điều khoản thi hành

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/10.2015.TT-BKHĐT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment