Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

Số hiệu: 10/2019/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 28/06/2019 Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Ngày công báo: 12/07/2019 Số công báo: Từ số 549 đến số 550
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Đối tượng áp dụng

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH áp dụng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP như sau:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Hiệu lực thi hành

  • Thông 10/2019/TT-BLĐTBXH này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/10.2019.TT-BLĐTBXH.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment