Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Số hiệu: 128/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Ngày công báo: 29/01/2019 Số công báo: Từ số 105 đến số 106
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

  • Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: các tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam), ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.
  • Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nêu tại khoản 1 Điều này.
  • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều khoản thi hành

Thông tư 128/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/128.2018.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 128/2018/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment